Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

Fora

Post Reply
Forum Home > Teeltbeschrijving > Witlof lekker in de winter en het vroege voorjaar

Peter
Site Owner
Posts: 3554

Witlof is van oorsprong een Belgische groente en wordt daarom ook wel Brussels lof genoemd. Van de gebleekte bladeren kan in de winter en het voorjaar een zeer gewaardeerde salade gemaakt worden, maar ook gestoofd en gegratineerd niet te versmaden. De malse bladeren bevatten een grote hoeveelheid vitamine C, vitaminen van de B-groep en verder veel mineralen. Witlof wekt de eetlust op en stimuleert de spijvertering.


De bladgroente wordt eerst gekweekt als wortelgewas , met daaropvolgend de teelt van de bladerkrop in kuilen, het zogenaamde trekken van de witlof.

  • Buiten zaaien: Half juni - half juli
  • Zaaidiepte: 5 mm
  • Kiemtijd: 1-3 weken
  • Plantafstand: tussen de rijen: 30 cm in de rij 12 cm
  • Standplaats: Humusarme grond met weinig stikstof

De bodembewerking

In tegenstelling tot wat men zou denken van groenten in het algemeen, witlof is een groente die het best tevreden is met een humus- en stikstofarme grond. Dus stalmest of andere organische mest is niet nodig. Mooi en gezond witlof kweken in onze meestal overbemeste en humusrijke moestuinen is moeilijk. Daarom kweken we witlof net als de andere wortelgewassen in het laatste vruchtwisselingjaar, wanneer de bodem het armst is aan stikstof. Witlof kweken op dezelfde grond (zelfs 5 jaar na elkaar) kan ook helpen. Met patentkali (30% K en 10% Magnesium) wordt de bodem voorbereid. De grond fijn bewerken is nodig wil men mooie en rechte pinwortels krijgen. Bij niet fijnbewerkte grond krijgt men vertakte wortels wat moeilijkheden oplevert bij het latere opkuilen.

Het zaaien

In mei kan er in de volle grond worden gezaaid. Zaai dun in rijtjes op een steek van 30 cm op kleine heuveltjes. Afhankelijk van het weer komen ze in 1 tot 3 weken op. Na 1½  tot 2 maanden kunnen de jonge zaailingen uitgedund worden tot 10-15 cm afstand in de rij. Goed vochtig en onkruidvrij houden.

Het rooien van de Peeën

In oktober - december kunnen de wortels worden gerooid. Dit is het moment waarop het trekken gaat beginnen. Zorg ervoor dat de wortels niet beschadigd raken. Leg de wortels met het blad er nog aan 1- 2 weken op de grond buiten. Dit zodat de voedingsstoffen van het blad in de wortels kunnen trekken. Zorg dat ze niet al te nat regenen om verrotting zte voorkomen. Na deze rust periode het blad van de wortels afsnijden, maar laat de groeipunt zitten. Het blad moet ongeveer 2 cm boven de wortel worden afgesneden. Maak hierna de wortels schoon door de grond en de dunne zijworteltjes te verwijderen. .Kort de wortel in tot op 20 cm. Dit vereenvoudigd het inkuilen ook wel optafelen genoemd. Hierna kan er begonnen worden met het trekken van de kroppen. Eventueel kan er tot maximaal 6 weken worden gewacht met het trekken. Bewaar de wortels dan op een droge, koele plaats.

Het trekken van de Witlof

Voor de hobby tuinder gaat dit het best binnen. Dit kan in emmers, kisten, bloempotten of andere containers. Gebruik hiervoor zaaigrond vermengd met zand. Zet de goed schoongemaakte wortels dicht tegen elkaar aan rechtop in de door u gekozen container. Bedek met 2 cm. grond en giet hier water op zodat de grond goed tussen de wortels komt. Witlof krijgt zijn karakteristieke witte kropjes door de wortels in het donker te laten groeien. Zet daarom de container donker weg of bedek hem met een deksel of donker plastic. Zet de container enkele dagen op 10-15 °C zodat de haarwortels zich goed kunnen ontwikkelen. Na deze dagen de container op een warmere 15-20 °C, donkere plaats zetten. Na 3 tot 5 weken kan er worden geoogst. Houd de wortels gedurende deze periode vochtig.

Voor het oogsten moet de kuil of container worden opengemaakt. Haal de gewenste hoeveelheid witlof eruit. Breek de krop van de wortels. Laat de kropjes goed drogen. Dek de kuil of container weer goed af voor de volgende oogst. Witlof kan maar kort worden bewaard, omdat het snel bruin kleurt. Bewaar het daarom de koelkast en niet langer dan 2-3 dagen. 

Ziektes en plagen;

De witloofmineervlieg (Napomyza cichorii); Is het belangrijkste insect die schade berokkent bij de witlofteelt. Dit zwart-geelkleurig insect van 9 mm grootte legt haar eitjes naar de avond toe in de hoofdnerf onderaan de plant. Deze eitjes worden larven of maden van 5 mm en die gaan via de bladsteel gangetjes maken (mineren) en komen terecht bij de wortel. In de kuil maken ze gangetjes in de jonge witte bladeren en eten daar het bladmoes op tot ze een pop worden. Bij warmer weer in de lente worden de poppen (4mm) opnieuw vliegjes en kan de cyclus opnieuw beginnen. Men heeft 3 generaties mineervliegen per groeiseizoen maar de laatste (sept-okt) is de gevaarlijkste daar hij schade doet aan de te oogsten witlofkrop. Hoewel dit insect voor het witlof niet levensbedreigend is kan het toch de kwaliteit en de opbrengst verminderen.


 

Slijmrot (Sclerotinia sclerotiorum) is de voornaamste ziekte en kan zeer veel schade berokkenen aan de oogst van witloof in de kuil of hydrocultuur. Deze slijmzwam komt via het veld in de kuil terecht. Men kan de ziekte herkennen aan de dode en bruine vlekken op de aangetaste wortels. Wanneer die licht zien komt er een wit pluis op die schimmelsporen bevatten. Ook de typische sterke geur en de slijmerige wortels zijn opvallend. Warmte tijdens het trekken versnellen en verergeren de aantasting. De oorzaak van de ziekte moeten we zoeken bij overbemesting (teveel stikstof) en een te hoog humusgehalte tijdens de wortelteelt op het veld. Ook een slechte waterhuishouding in de kuil kan funest zijn.

  


--

Pèpe

January 1, 2014 at 1:03 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.