Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

Fora

Post Reply
Forum Home > Tuin logboeken > 2016 de cirkel bijna compleet

Peter
Site Owner
Posts: 3554

 is alweer het 5e seizoen. Een deel van de perken zoals het Koolperk hebben de complete cyclus van de wisselteelt doorlopen. Ik ben benieuwd of ik ziektes als knolvoet meer onder controle heb gekregen.

Dit jaar ben ik nog wat strikter in het bemestingsplan.

 

  • Allereerst heb ik vanaf de zomer op elk stukje grond dat vrijkwam Afrikanen uitgeplant. Deze had ik voorgekweekt in de bakken van de tuinbonen en bladgroenten. 
  • Vervolgens heb de Afrikanen in oktober ondergespit en winterrogge gezaaid.als groenbemester
Dit voojaar
  • Het koolperk bemest met een flinke hoeveelheid verse stalmest die de hele winter heeft liggen rijpen en een gift van 100 gr/m2 Perkla kalkcyanamide ter bestrijding van knolvoet in de bodem.
  • Het peulenperk alleen bekalkt
  • Het aardappelveld een gift van Perkla kalkcyanamide 30 gr/m2
  • Het bladgroenteen perk met een grote hoeveelheid compost en een gift van Perkla kalkcyanamide 30 gr/m2
  • Het wortelperk met een gift van kalk en patentkali
Gedurende het seizoen zal ik de gewassen die het het nodig hebben zoals de prei knolselderij en aardappelen nog wat bijmesten met kunstmest aangezien mijn moestuin uit lichte zandgrond bestaat een de voorraad stikstof snel uitspoelt.

Door de jaarlijkse gift van compost en verse stalmest wordt de bodem ruller. Moest ik 4 jaar geleden nog op zoek naar een regenworm nu zit de bodem er vol mee. Zoals gezegd ik ben benieuwd wat het dit jaar gaat brengen.

 

--

Pèpe

April 17, 2016 at 5:47 PM Flag Quote & Reply

Peter
Site Owner
Posts: 3554

Het weekend van 26 en 27 maart

Door het koude en natte voorjaar kon ik dit jaar pas heel laat an de gang. Als eerste heb ik de koude bakken aangepakt en ze bemest zoals hirboven beschreven muv de aardbeien want die heb ik  afgelopen augustus al op hun nieuwe plekje gezet. 

--

Pèpe

April 17, 2016 at 6:38 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.