Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

Fora

Post Reply
Forum Home > Teeltbeschrijving > Kropsla van het vroege voorjaar tot het late najaar

Peter
Site Owner
Posts: 3554

Kropsla is ongetwijfeld de meest gewaardeerde en meest geteelde groente. Bij gebruikmaking van de juiste variëteiten en teeltwijzen kan kropsla van maart tot november geoogst worden. Met name de vroege varianten zijn het meest van belang, want deze vormen een belangrijke vitaminebron in een periode dat er weinig of geen andere groentesoorten beschikbaar zijn.

  • Binnen zaaien: feb – apr
  • Buiten zaaien: mei - juni/september - oktober
  • Zaaidiepte: ½ cm
  • Kiemtijd: 7-10 dagen
  • Kiemtemperatuur: 10-20 °C
  • Dagen tot oogst: 45-60
  • Plantafstand: 20 - 30 cm
  • Standplaats: zonnige plaats

De teelt;

Sla heeft een zonnige, warme plaats nodig met een lichte, humusrijke en een vruchtbare bodem. Verse bemesting met stalmest kan sla niet verdragen, liever dus grond die in het afgelopen najaar bemest werd. Bemesten met goed verteerde compost kan altijd. Een bodem met een goed vochthoudend vermogen is van belang voor sla, omdat een korte periode van watergebrek al kan leiden tot doorschieten. Het is goed de zaaiperioden zorgvuldig te plannen zodat er van vroeg in het voorjaar (maart) tot laat in het najaar (november) geoogst kan worden.

 

De getrokken teelt vroeg in het voorjaar wordt binnen in de warme bak gezaaid en half maart uitgeplant in de koude bak. Begin mei kan er al geoogst worden.

 

Vanaf april wordt de zomersla getrokken in de koude bak en uitgeplant vanaf mei in de volle grond. Vanaf juli wordt deze sla geoogst. Door elke paar weken een paar plantjes te zaaien kan de hele zomer sla geoogst worden.

 

Herfstsla wordt getrokken in juni, uitgeplant in juli en is rijp vanaf sept.

 

De wintersla wordt gezaaid of getrokken in september en wordt in oktober in de koude bak uitgeplant waar deze de hele winter blijft staan. De sla kan vanaf maart heel vroeg in het voorjaar geoogst worden.

 

Verzorging;

Geef sla goed water: het gewas moet goed kunnen groeien om smakelijk blad te kunnen leveren. Vermijd omstandigheden die schieten (bloeien) bevorderen (te dicht op elkaar planten, te droog, te arme grond). Voor een mooie kropvorming dient er op een vlakke ondergrond geplant te worden. Veelvuldig schoffelen en regelmatig water geven is noodzakelijk. Sla wordt selectief bij voorkeur in de ochtend geoogst. Kies de harde goed gevormde kroppen, bewaar deze op een koele plaats tot het moment van consumptie.

Ziekten en plagen

Ritnaalden, aardrupsen, emelten; kunnen aan de wortels vreten. In de buurt van een dood plantje vinden we vaak de rups in de grond terug. Vang deze laatste weg als u ze ziet.

 

 

 

 

 

 

 

Slakken; tasten de planten aan. Met name in het najaar kunnen ze een plaag vormen. ’s Nachts kun je met een zaklamp op zoek gaan en ze wegvangen of vertrappen. Biervallen zijn goed voor een enkele slak maar je kunt er geen plaag mee bestrijden. Het is dus belangrijk dat je er op tijd bij bent.

 

 

 

 

 


Valse meeldauw; is de naam voor een groep die veel verschillende plantensoorten kan aantasten. Het onderscheidt zich van echte meeldauw doordat het schimmelpluis van valse meeldauw op de onderkant van het blad zit, terwijl dat van echte meeldauw op de bovenkant huist. Op de aangetaste planten ontstaan aan de onderkant van de bladeren poederachtige vlekken, die in een later stadium het gehele oppervlak bedekken. Het poeder bestaat uit sporen. Onder vochtige omstandigheden kan het zich snel uitbreiden. Het best bestrijd je de ziekte door aangetast blad in een vroeg stadium direct weg te nemen.

 

Schimmels; veroorzaken smet en rot, ziekten die hele kroppen in korte tijd kunnen vernietigen. Bij smet verrot voornamelijk de basis van het blad, bij rot wordt de stengel zelf aangetast. Schimmelziekten treden vooral onder glas op; in kassen of koude bakken. Voorkomen kan o.a. door de kas of bak goed te luchten, vermijden van stikstofrijke bemesting, en het aanhouden van een ruim plantverband. Vernietig aangetaste kroppen en pas een vruchtwisseling toe.

 

 

 

 


 

--

Pèpe

November 2, 2012 at 5:53 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.