Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

Fora

Post Reply
Forum Home > Teeltbeschrijving > Asperges het witte goud

Peter
Site Owner
Posts: 3554

Asperges zijn vaste planten die zo'n 10 tot 15 jaar asperges produceren. Ze hebben een lichte fijnkorrelige bodem nodig. Het grote voordeel van asperges is dat we ze kunnen oogsten op een moment dat er nog nauwelijks andere groenten van de volle grond beschikbaar zijn. Het nadeel is dat we 2 à 3 jaar na de zaai pas voor de eerste keer kunnen oogsten. De asperges laten we dus 2 jaar doorgroeien voor we het aspergebed gaan opmaken: een 'dijkje' van aarde van zo'n 40 cm hoog met aarde van fijne structuur.

  • Voorweken: minimaal 24 uur
  • Binnen zaaien: maart - april
  • Buiten zaaien: april - mei
  • Zaaidiepte: 1 - 2 cm
  • Kiemen: 14 -16 dagen
  • Kiemtemperatuur: 18 - 21°C
  • Zaai afstand in rijen: 10 cm
  • Plantafstand: 30 - 45 cm
  • Standplaats: zonnig tot half schaduw in goed gedraineerde grond

De teelt;

Het eerste jaar;

Na het voorweken van de zaden 24 uur in lauwwarm water. Kan er vanaf maart binnen in potjes worden gezaaid. Zaai 2 - 3 zaden per pot. Bedek de zaden met een laag potgrond van 1 - 2 cm dik. Zet de potjes in een propagator of warme vensterbank op het zuiden. Bedek ze met een deksel of huishoudfolie en houd ze goed vochtig. De folie of deksel verwijderen zodra de zaailingen opkomen. Handhaaf één sterke zaailing per pot zodra ze hanteerbaar zijn. Plaats ze eventueel in grotere potten.

 

Plant de zaailingen midden mei uit zodra er geen kans meer is op nachtvorst. Laat ze eerst wat aan de buitentemperatuur wennen en zet ze op een zonnige plek met wat schaduw in goed gedraineerde grond en houd 30 - 45 cm ruimte aan per plant. Houd de plantjes goed onkruidvrij en vochtig.

 

Het tweede jaar;

De basis voor succes is de kwaliteit en ligging van het aspergebed. Droge zandgrond met een goede doorlatendheid en ruim 100 centimeter diep zwarte teelaarde is een eerste vereiste. Zijn deze voorwaarden aanwezig, dan kunnen we beginnen om in het voorjaar het aspergebed op te maken. Hiertoe wordt een greppel gegraven van zo’n 80 cm diep en 60 cm breed. De bovenvoor leggen we terzijde want deze moet later weer terug boven blijven na het aanvullen van de greppel.

 

Onderin de greppel gooien we nu een laag van zo’n 10 cm uitgewerkte stalmest. Deze spitten we onderin de greppel onder. Deze mest dient als voorraad bemesting voor de komende jaren. Het is niet de bedoeling dat de planten er dit seizoen al gebruik van maken. Vervolgens vullen we de greppel aan met een laag aarde van 20 cm tot zo’n 30 cm onder het maaiveld. Hierop komt vervolgens een laag verse compost, waarop we de planten 40 centimeter uit elkaar in de greppel leggen. De wortels worden goed gespreid met de groeipunten in de lengterichting van het bed en de "neus" van de plant wijst naar boven. Dan worden de planten afgedekt met 5 a 10 cm centimeter aarde dat we gedurende het seizoen blijven aanvullen tot op maaiveldhoogte.

 

Het derde jaar;

Begint met het zogenaamd "wallen". Een wal moet zorgvuldig worden aan gelegd en zeker 40 cm hoog zijn . Het is makkelijk als men aan beide einden van ieder bed een paal zet, dan kunnen de wallen nauwkeurig boven de planten worden aangelegd. Dit jaar mag er voor het eerst vanaf april/mei een paar weken geoogst worden.

 

Het vierde en daaropvolgende jaren.

Elk jaar start opnieuw met het wallen aangezien het bed direct na de oogst opengegooid wordt. Het oogsten moet met de nodige zorgvuldigheid gebeuren. Als de grond gaat scheuren kondigt dat de komst van de asperge aan. Dan worden deze wat bloot gegraven, en met een speciaal aspergemes kan verticaal langs de stengel naar beneden gestoken worden, zodat er geen andere "neuzen" beschadigd worden. Na de oogst moeten de stengels meteen in het water worden gelegd om deze vers te houden. Traditioneel wordt er geoogst vanaf de tweede donderdag van april tot 24 juni (St. Jan). Hierna wordt de plant met rust gelaten om deze de tijd te geven te groeien, zodat er nieuwe energie wordt opgedaan voor het volgende seizoen.

 

Verzorging;

Na de oogst dient het aspergebed opengemaakt te worden omdat anders de wortelstok teveel omhoog komt. In het najaar, eind oktober, wordt het loof afgesneden en als bemesting worden de hechtranken afgedekt met wat compost. De wallen kunnen tegen onkruid afgedekt worden met landbouw folie. Dit zorgt er tevens voor dat de oogst vervroegd wordt

Ziekten en plagen;

De aspergekever; en haar vraatzuchtige larven, vreten in enkele dagen het hele loof kaal. Kaalgevreten stengels zijn alles wat overblijft van wat eens een mooi groen gewas was. Met name het jonge planten kunnen veel schade ondervinden. Volwassen planten kunnen een paar kevers wel verdragen. Bestrijden kan door het wegvangen van de kevers voordat het uit de hand gelopen is. Anders is Spruzit een goed biologisch alternatief. De Asperge kever kent veel natuurlijke vijanden zoals het Lieveheersbeestje de gaasvlieg en de graafwesp

 

 

De aspergevlieg; veroorzaakt op twee manieren schade. Aspergevliegwijfjes boren met hun legboor gaatjes in de stengels voor de ei-afleg. Deze gaatjes vormen een toegangspoort voor allerlei ziekten zoals schimmels. De larven van de aspergevlieg vreten gangen in de aspergestengels die hierdoor krom gaan groeien. Deze krommingen zijn zeer typisch voor een aspergevliegaantasting. De aspergestengels vertonen dan een geelachtige kleur en zijn zeer draderig. In een jong aspergegewas is bekend dat bij een hoge populatie aspergevliegen de gehele plant kan afsterven. Aangezien de vlieg alleen de bovengrondse delen aantast geschiedt dit alleen na de oogst. In het najaar verpopt de larve in de steel net onder het aardoppervlak. Door het loof kort onder het aardoppervlak af te maaien worden alle poppen van het aspergeveld verwijderd waardoor de belasting in het volgende teeltjaar aanzienlijk verminderd. De Aspergevlieg kent veel natuurlijke vijanden zoals het Lieveheersbeestje de gaasvlieg en de graafwesp

 

 

--

Pèpe

November 3, 2012 at 10:51 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.