Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

Fora

Post Reply
Forum Home > Teeltbeschrijving > Rabarber; groente of fruit

Peter
Site Owner
Posts: 3554

Rabarber is een vaste plant die beter niet gezaaid kan worden, er worden dan onregelmatige planten gevormd. Vermenigvuldiging kan dus beter ongeslachtelijk plaatsvinden door deling. De plant houdt het wel 20 jaar op dezelfde plek vol maar dan dient er wel de nodige aandacht aan de bodem besteedt te worden.

De teelt;

Voor de teeelt is een diepe middelzware bodem nodig met een op de behoefte afgestemde hoeveelheid vocht. Drassige en zure gronden zijn ongeschikt. Voor het planten moet er diep, 80cm, bemest worden met natuurlijke mest als voorraadbemesting ca 8 kg per m2. Rabarber stelt verder weinig eisen aan zijn standplaats en groeit vrijwel overal, heeft niet veel licht nodig en lijdt niet onder de winter.

 

Spruiten die 1 of 2 zijknoppen hebben worden in het najaar geplant op een tussenafstand van 80 cm. Voor de meeste gezinnen voldoet echter 1 plant. Bij het plaatsen in de grond moet ervoor gezorgd worden dat de zijknop ongeveer 5 cm onder het bodemoppervlak zit. Tijdens de winter worden de plantjes beschermd door een dun laagje compost, of stromest. Het tweede jaar kan er geoogst worden van april tot eind juni.

Verzorging;

Jaarlijks in het najaar de planten bemesten met verse compost en eens in de 3 a 4 jaar ter afdekking kalksteen strooien. Tijdens de groei de bodem goed vochtig houden dus regelmatig sproeien. In maart en na de oogst in juni nog bijmesten met 200 gr gedroogde koemest per m2 per keer.

Ziekten en plagen

Valse meeldauw; (vooral bij vochtig en koud weer), wat zich uit in schimmelpluis aan de onderzijde van het blad en hoekige vlekken aan de bovenkant van het blad.

 

 

 

 

 Bladvlekkenziekte; Ramulaira rhei kenmerkt zich door onregelmatige en paars-bruine omzoomde vlekken. De vlekken kunnen ook op de stelen voorkomen. Aangetaste bladeren worden best verwijderd.

 

 

 

 

 

 


--

Pèpe

November 3, 2012 at 5:23 PM Flag Quote & Reply

plotiemoos
Member
Posts: 26

Rabarber stond al op mijn nieuwe plekje. Ik heb geen flauw idee hoe groot de plant is. ben benieuwd en heb er erg zin in om weer lekker rabarbercompote te eten...

Ik heb nu allemaal houtsnippers over de rabarber gedaan, schijnt ook goed te wezen.

March 13, 2013 at 5:34 PM Flag Quote & Reply

Robg
Member
Posts: 1291

Worden vrij grote planten.

Ik vind rabarber lekker met roodfruit erdoor en wat vanile suiker.

--

Gelukkig is hij die rust vindt in zichzelf.

March 14, 2013 at 11:27 AM Flag Quote & Reply

Geertje
Member
Posts: 3313

Ik heb zeer nostalgische herinneringen aan de rabarber van mijn oma. Wat was dat lekker.

March 14, 2013 at 11:52 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.