Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

Fora

Post Reply
Forum Home > Teeltbeschrijving > Knolselderij, kruidig en gezond

Peter
Site Owner
Posts: 3554


Knolselderij heeft een geneeskrachtige werking en een positieve invloed op onze stofwisseling. Het groeiseizoen is lang met 180 tot 240 dagen. Het op gang brengen van de groei vaan de zaadkiemen is geen eenvoudige klus die alleen ervaren tuiniers volbrengen. Hierin zit natuurlijk wel de uitdaging.

.

Zaaien binnen: februari - maart

Kiemtijd: 15 - 20 dagen

2x verspenen; op 3 en 8 cm

Plantafstand: 30 x 30 cm

Standplaats: zonnig

Dagen tot oogst: 180 - 240

De teelt;

Knolselderij is een warmteminnende plant die veel eisen stelt aan de voedingswaarde van de bodem. Teveel aan stikstof daarentegen werkt averechts, er wordt dan veel blad gevormd en vrijwel geen knol. De bodem dient daarom vooraf goed bemest te zijn met compost of goed verteerde stalmest. Een extra toevoeging van kalium middels hout-as doet de plant zeker goed. Knolselderij doet het beter op klein en zavel dan op zandgrond. Op zandgrond geteelde knolselderij is minder goed houdbaar. Deze Daarbij moet de bodem goed vochtig gehouden worden door veelvuldig sproeien. De bodem moet vooraf goed verrijkt zijn met compost of stalmest. Knolselderij heeft daarentegen wel graag een bodem die rijk is aan Kalium. Dit kunnen we bijvoorbeeld bereiken door wat extra houtas aan de bodem toe te voegen. Tijdens de groei bijmesten met minerale mest. De plant kan slecht tegen droogte en dient dus vaak besproeid te worden tijdens het seizoen.

 

Knolselderij wordt vanaf januari tot begin februari binnenhuis gezaaid in bakken. Het is een zogenaamde lichtkiemer zodat we volstaan met het fijne zaad goed over de aarde te verdelen, je gebruikt snel te veel. Houd het zaad vochtig, en dek het zonodig af. Wel regelmatig beluchten. Na ongeveer 2 weken komt het zaad op en na nog ongeveer een week zien we de eerste blaadjes. Zodra de plantjes goed zijn opgekomen mag de afdekking verwijderd worden. Zodra de kiemen zaadlobben hebben gaan we ze de eerste keer verspenen opnieuw in kistjes met een onderlinge afstand van 3 x 3 cm. Een paar weken later wordt er opnieuw verspeend in wat diepere kistjes op een tussenruimte van 8 x 8 cm. Bij elke verspening worden de wortels 1/3 tot 1/2 ingekort. Jonge selderijplantjes zijn koudegevoelig en dienen dus zorgvuldig afgehard te worden, daarom vaak ventileren en vanaf mei, voor het uitplanten, latten wennen aan het buitenklimaat.

 

Vanaf half mei moeten de plantjes uitgeplant worden op hun vaste bestemming, we zijn dan al 3 maanden onderweg. De wortels worden nogmaals ingekort en dit maal ook het loof. Plant vervolgens zeer ondiep op een afstand van 30 x 30 cm. De knolselderij moet op tijd worden geoogst voor de eerste najaars vorst.

Verzorging;

Houd de jonge plantjes goed onkruidvrij en werk regelmatig de bodem Goed sproeien regelmatig tijdens droge periodes. Het is een fabel dat de liggende bladeren van de knol getrokken moeten worden. Je verkleint daarmee alleen maar het assimilatie oppervlak en daarmee de opbrengst. Verwijder wel afstervend blad. Ook behoeft de grond rondom de knol niet meer losgemaakt te worden om gladde knollen te verkrijgen. De huidige knolselderij variëteiten ontwikkelen alleen maar wortels op het onderste deel van de knol. Rooi de knolselderij met spade of riek, sla met de hand de aarde tussen de wortels uit en draai het loof tot harthoogte er met de hand af. Bewaar de knolselderij in de kelder in vochtig zand, anders drogen ze te snel uit. Het blad kan als kruid ook geconsumeerd worden in bijvoorbeeld de soep.

Ziekten en plagen

Bladvlekkenziekte; Is een schimmelziekte die op het blad te zien is in de vorm van kleine bruine en gele vlekjes. Het loof kan in zijn geheel vergelen en verdrogen. Probeer de ziekte te herkennen en verwijder rigoreus het aangetaste materiaal. Een goede vruchtwisseling voorkomt de meeste ellende.

 

 

 

 

 

Zwarte harten; De oorzaken zijn divers. Het komt vooral voor bij te veel zouten in de bodem (te hoge bemesting) of te weinig water. In het hart van de plant verschuilen zich soms kleine, donkerbruine, zuigende insecten met dekschild. Dit zijn wantsen. Vooral in droge, warme zomers zijn ze zeer actief. De zuigschade die ze veroorzaken doet de hartblaadjes zwart verkleuren, met later rotting tot gevolg. Dus ruim water geven werkt preventief.

 

 

 

 


--

Pèpe

November 4, 2012 at 5:36 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.