Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

Fora

Post Reply
Forum Home > Teeltbeschrijving > Wortels, lekker zoet en gezond

Peter
Site Owner
Posts: 3554

We onderscheiden de volgende wortels;

 

De bospeen; Een veel gebruikt ras is de zogenaamde Amsterdamse Bak. Geschikt voor de vroege voorjaars- en de late najaarsteelt onder folie of glas


De waspeen; is iets grover en ook langer dan de vorige. Ze worden vooral gebruikt voor de zomerteelt van wortelen. Nantes is het meest geschikt hiervoor.


De winterwortelen; Dit zijn grove tot zeer grove wortels die pas in het najaar geoogst worden. Daarbij zijn ze zeer goed te bewaren. De meest bekende rassen zijn wel de Berlikumer en de Flakkése.

  • Zaaitijd onder glas/binnen: februari - maart
  • Zaaitijd buiten: april - eind juli
  • Zaaidiepte: 1 cm
  • Kiemtijd: 6 -14 dagen
  • Kiemtemperatuur: 13 - 20°C
  • Zaaiafstand in rijen: 20 - 25 cm
  • Uitdunnen plantjes: 2 - 3 weken na ontkiemen
  • Standplaats: zonnig

De teelt;

Penen of wortels hebben een diepe, humusrijke en lichte bodem nodig in de zon. Ze kunnen geen verse mest verdragen. De wortels vertakken zich en barsten open bij teveel stikstof in de bodem. Zure bodems moeten al in het najaar bekalkt worden bij voorkeur met houtas in verband met de noodzakelijke kaliumgift.


De vroege voorjaarsteelt wordt vanaf februari al gezaaid onder plastic of glas, op regels met een onderlinge afstaand van 15 cm. De zomerteelt vanaf april in de volle grond, regelafstand 20 cm. De najaarssteelt vanaf september weer onder glas of folie regelafstand 15 cm. Vaak gebruiken we voor de najaarsteelt dezelfde rassen als bij de vroege voorjaarsteelt. Winterwortelen worden geezaaid vanaf mei, regelafstand 25 cm. Vaak wordt aan het zaad opsporingszaad toegevoegd, omdat het zaad de tijd neemt om te ontkiemen. De opkomst kan wel drie weken op zich laten wachten.


Zodra het kan worden de jonge kiemplantjes van de vroege varianten uitgedunt op 4 tot 5 cm, 5 tot 6 cm voor de latere teelten en op 7 tot 8 cm voor de winterwortelen.

Verzorging;

Tussen de rijen goed schoffelen en onkruidvrij houden. In het kiemstadium zijn de wortelen erg gevoelig voor een onkruidlaag of korstvorming. Bij droog weer moet er gesproeid worden, let echter op dat tijdens de periode van intensieve groei de wortels open kunnen barsten door een teveel aan vocht. Overigens kan dit ook optreden na een droge zomer met nat najaar. Dun gezaaide voorjaarspeentjes worden niet uitgedund. Na 3 maanden kunnen ze selectief worden geoogst. Van de wortelvlieg hebben we dan nog niet veel last. Winterwortelen die bestemd zijn voor de opslag worden in 1 keer met de riek opgehaald voor de eerste vorst. Verwijder de overtollige aardresten en draai het loof er voorzichtig af. Sla ze op in een bak met zand in een koele kelder. Ook is het mogelijk om het perceeltje winterpeen af te dekken met een flinke laag stro. Zo blijft de grond vorstvrij en kunnen we ze naar behoefte tot in het voorjaar oogsten.

Ziekten en plagen

Wortelvliegen; kunnen een ware plaag vormen, die menig tuinier er al toe heeft gebracht om maar te stoppen met de wortelteelt. De vliegen leggen eitjes rond de hals van de plant. De larven boren vervolgens gangen in de wortels waarna rotting optreedt. Ter preventie kunnen onze wortels wat aanaarden om het de vlieg wat moeilijker te maken, of insectengaas gebruiken. In de biologische teelt worden wortels vaak gecombineerd met ui of sjalot, in de hoop dat de geur van ui die van wortel maskeert en zodoende de wortelvlieg en andere insecten misleid. Het effect van wisselteelt op deze vlieg is maar heel beperkt in een kleine moestuin.


Aaltjes of nematoden; worden soms gebruikt in ecologische teelt omdat ze de natuurlijke vijanden zijn van plaaginsecten of naaktslakken. Er zijn honderden soorten aaltjes. Naast nuttige soorten zijn er ook soorten die andere levende planten aanvallen en leven als een parasiet. Deze nematoden zijn schadelijk voor de wortel. In serres zal men het meest te maken krijgen met het 'wortelknobbelaaltje'. De wijfjes-aaltjes leven binnenin de wortel en doen knobbelgezwellen ontstaan. Wanneer de schade van aaltjes zichtbaar wordt zijn ze meestal al een tijdje aan het werk. Ze doorboren de plantenwortels, waardoor zowel de wortel als vruchtgroei aangetast wordt. De vruchten zullen misvormd zijn. Deze symptomen lijken eerst zonder reden te zijn, daar de worm van onder de grond handelt. Als remedie tegen de aaltjes kan u Tagetes - in de volksmond Afrikaantjes - bij de wortels planten. De aaltjes kunnen hier niet tegen. Verder helpt een goede wisselteelt daar de aaltjes vaak gebonden zijn aan een waardplant.


Violet wortelrot; wordt veroorzaakt door de schimmel Helicobasidion purpureum die vooral in natte, zure grond voorkomt. Hij kan in de grond blijven zitten maar kan ook op plantenweefsel verder leven. Op de wortels bemerk je een dicht vilt van donkere schimmelstrengen. Verwijder aangetaste planten, zorg voor een goede afwatering en pas een ruime wisselteelt toe.


 

 

 

 

 

 

 

 

Zwarte-plekkenziekte; is een schimmelziekte die peen kan aantasten. Zwarte-plekkenziekte kan met het zaad overgaan en kan in de grond meer dan acht jaar overleven. Bij aantasting vallen kiemplanten weg. Ook kunnen bladeren aangetast worden, die daardoor vergelen en bruin worden. Op de aangetaste wortels komen zwarte, ingezonken plekken voor, vaak vooral bij de kop. Om de ziekte tegen te gaan kan het zaad behandeld worden met fungiciden. Dit is een schimmelwerend middeltje. Als je een volledig ecologische teelt verkiest kan een warmwaterbehandeling een oplossing zijn. Een ruime wisselteelt voorkomt dat de ziekte zich uitbreidt.

 

 

 

 

 

 


--

Pèpe

November 4, 2012 at 11:36 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.