Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

Fora

Post Reply
Forum Home > Teeltbeschrijving > Sluitkool diverse smaken en soorten

Peter
Site Owner
Posts: 3554

Rode kool, wittekool, groene kool en spitskool (mn de gladbladige) zijn allemaal varianten van de sluitkool. De naam zegt het al de bladeren sluiten zich en vormen een stevige krop. Verder onderscheiden we de voorjaars-, zomer-, najaars,- winter-, weeuwen-, en vrijsterteelt. Met name de twee laatste zijn een beetje in ongebruik geraakt door de opkomst van rassen met een veel korter groeiseizoen. De echt ouderwetse soorten met een teelperiode van meer dan 200 Dagen komen vrijwel niet meer voor.

 

  • Binnen zaaien (koude kas): maart - april
  • Buiten zaaien: mei - juni
  • Kiemtemperatuur: 15-20 ºC
  • Kiemtijd: 10-15 dagen
  • Zaaidiepte: ¼-½ cm
  • Plantafstand: 45 cm
  • Standplaats: zonnig
  • Dagen tot oogst: 60-80 dagen vroege rassen
  • Dagen tot oogst: 110-120 dagen late rassen

De teelt;

Kool is een zogenaamde eerstejaars teelt en kan dus goed een vers bemeste bodem verdragen die bemest is met verteerde stalmest of compost. De koolplantjes worden meestal voorgetrokken in een broeibak of verwarmde kas en verspeend in kleine potjes. Na het afharden worden ze uitgeplant. Het hele seizoen door zijn er ook plantjes verkrijbaar bij de diverse tuiincentra. Aangezien het gewas hard groeit heeft het veel voedingsstoffen nodig en met name een grote behoefte aan kalium. Deze kan in de biologische teelt aangevuld worden met vinasse of Patentkali.

 

De voorjaarsteelt

Zaai vroege rassen vanaf februari in een broeibak of verwarmde kas. Eventueel in maart verspenen en uitplanten vanaf april. De oogst kan dan al plaatsvinden vanaf juni.

 

De zomerteelt

Zaaien in maart/apri, uitplanten in mei/juni, waarna de oogst afhankelijk van het ras plaatsvindt vanaf half juli.

 

De najaarsteelt

Zaaien in mei uitplanten in juli en oogsten afhankelijk van het ras vanaf sept tot december

 

De winterteelt onder glas of folie

Zaai vroege rassen in de broeibak of verwarmde kas vanaf januari waarna de kool al oogstbaar is vanaf maart. Bij uitplanten van het zaaigoed in februari in de koude bak kan er ongeveer een maand later geoogst worden.

Verzorging

Tijdens de groei moet de bodem regelmatig geschoffeld worden. Kool heeft veel voeding en water nodig tijdens de groei. Maar pas op: te veel water binnen korte tijd kan er voor zorgen dat de kolen scheuren en later rotten. Als bemesting wordt gier gebruikt die tot 1/10 is verdunt. Dit doe je bij voorkeur vlak voor een regenbui of sproeibeurt. Bescherm de kolen verder tegen vogels, slakken en ander ongedierte. Zaai en zet geen kool in grond waarop het jaar daarvoor ook al koolsoorten hebben gestaan. Zaai, om langer door te oogsten, kleine hoeveelheden verspreid na elkaar. De kool kan geoogst worden als de krop stevig is. Verwijder de hele kool met behulp van een riek en gooi de wortelstok niet op de composthoop in verband met het risico op uitbreiding van de gevreesde ziekt knolvoet.

Ziekten en plagen

Koolwittevlieg; De witte vliegen zijn eigenlijk kleine witte motten die dol zijn op boerenkool. Op de onderkant van de bladeren zijn er cirkelvormige witte vlekjes aanwezig. Na verloop van tijd gaan de larven van de witte vlieg honingdauw afscheiden. Hierop groeien schimmels, die er zwart uitzien, roetdauw genaamd. Een beetje witte vlieg is dus niet erg. Het probleem zijn de grote aantallen die de planten bevuilen door honingdauw, waarop dan de roetdauw schimmel gaat groeien. Het beste haal je het aangetaste blad direct weg in een vroeg stadium van de besmetting.  Bestrijden met Spruzit, een ecologisch middel op basis van Pyrethrum een planten extract geeft goede resultaten. Het middel is erkent voor de biologische teelt. Met een fijn insectengaas kun je een eventuele besmetting voorkomen. Zorg dat je niet het hele jaar rond kool of aanverwante soorten op de tuin hebt staan. De vlieg heeft een levende waard nodig om te overleven.

 

Koolwitje; De rups van deze vlinder heeft een sterke voorkeur voor koolsoorten en door zijn enorme vraatzucht kan een complete oogst vernielt worden. Met name de jonge binnenste bladeren van de kool worden opgevreten. De belangrijkste maatregel is om de kool niet langer op het veld te laten staan dan nodig is. Doorgeschoten kool heeft een grote aantrekkingskracht op de vlinder. In de commerciële kool kweek worden sluipwespen ingezet, ben dus zuinig op deze insecten. Het met de hand verwijderen van de rupsen blijft een ingewikkeld klusje. Ook de bestrijding met Spruzit geeft goede resultaten. Als preventie kun je het best insectengaas toepassen. Dan bereik je waarschijnlijk het mooiste resultaat.

 

De koolvlieg; legt haar eitjes in de grond rond de basis van de plant, de geelwitte larven kruipen naar de plant en maken bruine gangen in wortels en stengels. Jonge planten overleven de aantasting niet; de eerste generatie van de vlieg (eind april/begin mei) is daarom de meest schadelijke. Remedie: 'koolkragen' toepassen of as rond de stengel strooien. Dit verhinderd dat de vlieg eieren bij de basis van de plant kan leggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Knolvoet; is een schimmel die in de grond leeft en die het wortelstelsel van de plant aantast waardoor deze geen voeding en water meer kan opnemen. De planten blijven eerst sterk in groei achter en vervolgens kunnen ze verwelken. De schimmels kunnen tot 20 jaar lang in de grond overleven. Voorkomen is hier beter dan genezen: zorg voor goede en gezonde groeiomstandigheden, pas een goede gewashygiëne toe - laat geen gewasresten in de moestuin achter, verwijder zieke planten, pas altijd vruchtwisseling toe van minstens 5 jaar. Als de ziekte in de grond zit, kunnen planten in potten met schone grond zonder bodem uitgeplant worden. De schimmel dringt niet dieper dan 5 cmin in de grond door, we vermijden hiermee dat de wortels in kontakt komen met de schimmel. Voeg een handje kalk aan het plantgat toe. De schimmel houdt vooral van zure zandgronden. Spruitkool is minder gevoelig voor knolvoet als Bloemkool, broccoli, paksoi en chinese kool. Plant en zaai maximaal eens in de 5 jaar kool op dezelfde plaats i.v.m. een eventuele knolvoet besmetting.

 

 

 


--

Pèpe

November 6, 2012 at 5:19 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.