Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

(T)(w)eet-je 3

Slaolie maakt dikker dan suiker
juli 2015

Niet suiker, maar sojaolie is de oorzaak van de obesitasepidemie in de VS lijkt de conclusie van nieuw Amerikaans onderzoek.60% van de vetten in levensmiddelen in de VS is van oorsprong sojaolie. De gemiddelde Amerikaan consumeert er jaarlijks zo'n 11,6 kilo van.
 
In de VS en Europa wordt al vanaf de jaren '60 vanwege de hartgezondheid aanbevolen om de dierlijke verzadigde vetten te vervangen door plantaardige onverzadigde vetten. Dit advies heeft ertoe geleid dat zowat alle dierlijke vetten (reuzel en boter) van het toneel zijn verdwenen.

De helft van alle wereldwijd voor menselijke consumptie bedoelde plantaardige olie is sojaolie. Vanwege het gezonde imago is er mogelijk te weinig onderzoek gedaan naar sojaolie als dikmaker. Suiker daarentegen stond wel breed in de aandacht. Ondertussen worden Amerikanen alsmaar zwaarder. Volgens recente schattingen is 36% van de Amerikanen obees en zal dit aantal nog verder stijgen. De obesitasepidemie brengt in zijn kielzog een scala aan gezondheidsproblemen mee: diabetes, insulineresistentie, vergrote lever, hartaandoeningen en hoge bloeddruk. Samen noemen we ze het metabool syndroom.

Wetenschappers van de University of California, Riverside, vragen zich af welke factoren uit het moderne Amerikaanse dieet het meest bijgedragen hebben aan de obesitasepidemie. Ze focussen op drie mogelijke hoofdverdachten; fructose, verzadigde vetten (in de vorm van kokosolie) en onverzadigde vetten (in de vorm van sojaolie). 

De onderzoekers zetten 4 groepen mannelijke muizen 4 verschillende diëten voor. Alle diëten hadden een gelijke calorische waarde en de muizen kregen er nagenoeg evenveel van binnen. Alle diëten zijn vergelijkbaar met het dagelijkse menu van de gemiddelde Amerikaan.

Voor groep 1 en 3 bestond het vetbestanddeel uit kokosolie, voor 2 en 4 uit halfom kokos- en sojaolie. In het dieet voor de groepen 3 en 4 was bovendien 25,9% van de energiewaarde toegevoegd in de vorm van fructose. De koolhydraat- en eiwitgehalten waren verder gelijk voor de 4 groepen.
Door de energiewaarde van de diëten gelijk te houden, konden de onderzoekers vaststellen welke van voedingscomponenten het meest obesogeen is: verzadigd vet (kokosolie), onverzadigde vetten (sojaolie) of fructose.

Tegen de verwachting in bleken de muizen met het sojaolie-dieet 25% meer in gewicht toe te nemen dan de muizen op het kokosoliedieet. De onverzadigde vetten maken dus dikker
dan de verzadigde. De sojaoliemuizen werden bovendien  9% zwaarder dan de fructose-etende muizen. Ook bleken de sojaoliemuizen vervette en beschadigde levers te ontwikkelen kregen diabetes en werden insulineresistent.

Het onderzoek verrast vooral met de conclusie dat sojaolie meer obesitas en meer diabetes oplevert dan fructose. Bijna dagelijks beweren krantenkoppen het tegenovergestelde. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze conclusies nog langer stand houden.


Word Lid
en blijf op de hoogte

Laatste recepten

by Peter | 0 comments
by Peter | 0 comments
by Peter | 0 comments
by Peter | 0 comments

Actueel Op Fora