Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

(T)(w)eet-je 4

Waarom zijn de TTIP onderhandelingen zo belangrijk?
juli 2015

Het Europees Parlement in Straatsburg blijkt uiterst verdeeld over het geplande vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP). Een krappe meerderheid besloot woensdag tijdens een rumoerige zitting om een debat over TTIP niet door te laten gaan. Die stap volgde op het schrappen van een stemming over TTIP, die voor woensdag gepland stond. 


Waar gaat TTIP ook alweer over.?

 

De VS en EU zijn bezig met onderhandelingen over een Transatlantisch Handels- en Investerings Partnerschap (TTIP). In het kort gaat het over het instellen van een zone, waarbij zoveel mogelijk handelsbeperkingen worden opgeheven. Het akkoord is gericht op “harmoniseren” van normen en voorschriften in beide regio’s.

 

Wie zijn de voorstanders?

 

De voorstanders van TTIP zijn bedrijven en overheden. Bedrijven kunnen straks makkelijker importeren en exporteren. Door het wegvallen van handelsbarrières profiteren de Verenigde Staten, de Europese Unie en dus ook Nederland economisch met meer werkgelegenheid en hogere besteding door lagere kosten.


Wie zijn de tegenstanders?

 

De tegenstanders zijn met name vertegenwoordigers uit de milieubescherming (dierenwelzijn, gezondheid en consumentenbelangen), boeren en Europa-sceptische partijen.  Inmiddels hebben 390 maatschappelijke organisaties in Europa een kleine twee miljoen handtekeningen verzameld tegen TTIP


Waarom is het verdrag omstreden?


''De EU en de VS hebben verschillende eisen tav van allerei apparaten zoals medische apparatuur, auto's, koelkasten, mobiele telefoons maar ook tav voedselgezondheid en duurzaamheid. Door verschillende werkwijzen duurt het soms lang voordat producten geëxporteerd kunnen worden. Met TTIP trachtt men deze regels te harmoniseren, zodat allerlei im- en exportbeperkingen opgeheven kunnen worden.

 

In de praktijk zal dit vooral neerkomen op afschaffen van de in het algemeen strengere Europese regelgeving gericht op voedselveiligheid, dierenwelzijn en duurzaamheid. Lobbyisten van o.a. de vlees-zuivel- en graanindustrie, aan beide zijden van de oceaan, oefenen druk uit om beschermende maatregelen tegen te houden en terug te draaien.

 

Waar gaat het concreet om?

 

Voedselveiligheid! De ‘chloorkip’ is inmiddels symbool. In de VS mag kippenvlees met chloor worden ontsmet tegen bijvoorbeeld salmonella-bacteriën. In de EU is het chloorbad nog verboden. Het compromis lijkt nu een in azijnzuur ontsmette kipMaar er is meer aan de hand. Hormoonvlees bijvoorbeeld. In de VS is gebruik van Ractopamine in de veeteelt algemeen, terwijl het in Europa verboden is. Hetzelfde geldt voor gebruik van antibiotica als groeibevorderaar ipv als geneesmiddel. Een metaalachtige stof die hier verboden is wordt in de VS in frisdrank gedaan. Om brood flexibel te houden stoppen ze er in de VS een soort kunststof in die hier niet is toegestaan zelfs niet in yogamatjes.


Dierenwelzijn! De EU verbiedt het testen van make-up op konijnen en andere dieren, en handel in op dieren geteste cosmetica. Moet dit verbod straks overboord? Andere pijlen zijn gericht op de regels met betrekking tot het voorkomen van mastitis (pijnlijke infectie aan de uiers) bij melkkoeien; de varkensstallenregeling, en de verboden op legbatterijen en kistkalveren. Onze boerderijdieren mogen weinig goeds verwachten van de VS waar alle boerderijdieren worden beschouwd als product en derhalve simpelweg buiten de definitie van 'dieren' vallen in de federale dierenwelzijnswet.


Duurzaamheid! Ook voor chemische stoffen gelden in de EU strengere regels dan in de VS. In het verfafbijtmiddel van de bouwmarkt mag bijvoorbeeld geen hoge concentratie van de stof dichloormethaan zitten. In de VS is dit spul vrij verkrijgbaar, Ook is in sommige EU-landen het winnen van schaliegas verboden. De vraag is onder meer wat het winnen ervan doet met de kwaliteit van ons drinkwater. Met TTIP kunnen we Amerikaanse bedrijven niet meer tegenhouden om bij ons naar schaliegas te boren. De Houding van de VS tav het verdrag van Kyoto over global warming spreekt wat dat betreft boekdelen.

 

Genetische manipulatie! De Amerikaanse zaad- en graanbrancheorganisaties met Monsanto voorop willen een snellere goedkeuring van genetisch gemodificeerde gewassen. Onder de huidige EU regels is het tempo veel te traag naar hun zin. In de VS is het voor voedselproducenten vrijwel onmogelijk geworden om alleen natuurlijke producten te gebruiken. De lobby van de grote zaad multinationals heeft er inmiddels toe geleidt dat in de EU alleen gecertificeerd zaad verhandeld mag worden. Langzaamaan gaan bedrijven als Monsanto met patenten op gewassen de voedselmarkt meer en meer beheersen.


Privacy! Nog zo’n zorg; Amerikaanse techbedrijven hopen op minder Europese regels, waardoor dataopslag en de uitwisseling van internetproducten makkelijker worden. Zo kan Google eenvoudiger informatie van gebruikers kopen en verkopen aan bedrijven en voor je het weet komt je privacy zo op straat te liggen.

 

Soevereiniteit! Het meest omstreden aspect van de onderhandelingen is wel het Investor State Dispute Settlement (ISDS). In essentie mogen bedrijven daardoor staten voor een speciale rechtbank dagen als ze bang zijn dat overheidsbeleid hun investeringen bedreigd. Ze kunnen op die manier nationale wetten proberen tegen te houden. Amerikaanse olieconcerns die niet naar schaliegas mogen boren in Europese landen, zouden zo een proces kunnen aanspannen, maar ook Monsanto als de verkoop van GMO zaden belemmerd wordt. In het Amerikaans Congres is bovendien een grote lobby gaande om de normen voor voedselveiligheid “volledig uitvoerbaar” in TTIP te maken. Dit betekend dat de VS de EU kan aanklagen als Europa regels voor voedselveiligheid wil invoeren. Er wordt dan zelfs voorbij gegaan aan de geringe bescherming die het WTO nu nog biedt.

 

Het ironische wil dat de belangen van de multinationals met hun invloedrijke lobby naadloos aansluiten bij de Amerikaanse wens om versoepeling van de Europese regelgeving. De gevolgen zijn echter voor rekening van de Europese burger en zijn gezondheid en welzijn. Dus voor die van alle Europese werknemers van dezelfde multinationals. Zij hebben de sleutel in de hand naar goed verdrag.

 Word Lid
en blijf op de hoogte

Laatste recepten

by Peter | 0 comments
by Peter | 0 comments
by Peter | 0 comments
by Peter | 0 comments

Actueel Op Fora