Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

(T)(w)eet-je 8

Wie betaald de boer?
augustus 2015

Het is onrustig op het boerenerf. De Franse boeren hebben het voortouw genomen, maar ook elders in Europa laten de boeren van zich horen. In Nederland is het nog beperkt gebleven bij een eenmansactie van boer Heeman, LTO sluit echter verdere acties niet uit. Massaal wordt er gewezen naar de (te) lage prijzen in de supermarkt, maar hoe zit het nu precies.
 
De prijzen komen tot stand via een ingewikkeld mechanisme dat marktwerking heet. Om na te gaan hoe eerlijk de markt werkt moeten we even kijken hoe deze in elkaar zit. In de meeste Europese landen dus ook in Nederland beheersen de 4 grootste discounters/supermarkten ongeveer 85% van de levensmiddelenmarkt. Daarbij komt dat de meeste consumenten vooral naar goedkoop kijken. Dit leidt tot de huidige neerwaartse prijsdruk. De supers voeren gedreven door hun streven naar marktgroei onderling een zware concurrentiestrijd. Ze gebruiken hun machtspositie in de flessenhals van de bedrijfsketen genadeloos.
 
De producenten in de keten lijken met hun bederfelijke waar aan het kortste eind te trekken. Onderzoeken naar de verhoudingen in de keten worden onmogelijk gemaakt. Leveranciers doen het zwijgen toe aangezien ze beducht zijn voor tegenmaatregelen van hun afnemers.
Zo het relaas van eierboer Georg Heitlinger uit Eppingen; Hij produceert 35 000 eieren per dag in vrije uitloopstallen. Hij werd door Aldi benaderd om tegen een gegarandeerde vaste prijs zijn eieren te leveren. Dit leek hem wel interessant, echter na afloop van het eerste jaar kondigde Aldi aan dat zij 20% minder gingen betalen. De Aldi weet dat de pluimveehouders geheel afhankelijk zijn van hun afzet en dat ze in grote financiële problemen komen als die afzet plots stil valt. Na 3 jaar stond Boer Heitlinger het water aan de lippen.Toen de media deze (afpersings-)praktijk aan de kaak stelde bleek Aldi producenten genadeloos af te straffen voor elke publiciteit rondom hun handelswijze. Meteen de volgende ochtend werd een belangrijke eiergroothandel gebeld en geëist dat zij geen eieren meer geleverd wilde hebben die van boer Heitlinger afkomstig zijn.
 
Is dit voorbeeld illustratief voor Nederland? We gaan even terug naar boer Heeman. Hij zette zijn twee tractoren dwars over de op- en afritten van de N244 bij Middenbeemster. De prijs die boer Heeman krijgt voor zijn melk ligt ongeveer op 28 Eurocent per liter en dat terwijl de kostprijs rond de 36 cent ligt. Een jaar geleden kreeg hij nog zo'n 40 eurocent. De prijs in de supermarkt is gegaan van 71 naar 66 Eurocent. Hier lijkt dus hetzelfde aan de hand te zijn. Tegen de algemene prijsontwikkeling in daalt de prijs voor levensmiddelen in de super. 
 
Volgens de grote consumenten organisaties Is de consument hiermee uiteindelijk niet gediend. Zij denken dat het ten koste gaat van de kwaliteit en dierenwelzijn. De producenten staat het water tot aan de lippen en komt het niet uit de lengte dan zal het uit de breedte moeten komen. Verdere schaalvergroting is geen oplossing meer bij een negatieve marge. Er wordt dus gekeken naar de grootste kostenpost het veevoer. Goedkoper veevoer is slecht van kwaliteit en vaak zelfs verontreinigd met gifstoffen zoals uit recente voedselschandalen is gebleken. De consument zelf zal meer bewust moeten worden van het feit dat de voortdurende zoektocht naar de goedkoopste aanbieding dit soort excessen in de hand werkt. Het probleem is echter dat de consument zich hierin nauwelijks laat sturen.

Word Lid 
en blijf op de hoogte

Laatste recepten

by Peter | 0 comments
by Peter | 0 comments
by Peter | 0 comments
by Peter | 0 comments

Actueel Op Fora